ทัวร์สิงคโปร์ลดทั้งเกาะ 2017 จองวันนี้ถึงสิ้นปี 60

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0

มาแล้วจ้าวันนี้เเอาโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ลดทั้งเกาะถึงสิ้นปี 2560 มาฝากเพื่อน ๆ ที่กำลังมองหาทัวร์สิงคโปร์เพื่อพาครอบครัวพาคนรักหรือว่าจะไปกับเพื่อน ๆ ทัวร์สิงคโปร์เป็นทัวร์ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยความที่ราคาถูกและการเดินทางก็สะดวกสบายมาก ๆ นั่งเครื่องบินไปก็เพียงแค่สองชั่วโมงก็สามารถเดินทางไปสิงคโปร์และเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสิงคโปร์ได้สบาย ๆ สิงคโปร์มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายสิ่งก่อสร้างในการท่องเที่ยวก็มากทุกอย่างสวยงามน่ามาศึกษาสิงคโปร์สร้างสิ่งท่องเที่ยวที่เป็นนวัตกรรมมากมายอย่างที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาศึกษาอย่างมารีน่าเบย์แซนด์ เรือลอยฟ้าที่มีทั้งร้านค้าโรงแรมและจุดชมวิวที่มองสิงคโปร์ได้แบบ 360 องศากันเลยทีเดียว เกาะสิงคโปร์มีช่วงลดทั้งเกาะเหมือน ทัวร์ฮ่องกงลดทั้งเกาะเหมือนกันสิงคโปร์มีร้านให้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย โดยเทศกาลสิงคโปร์ลดทั้งเกาะ 2560 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 09 มิ.ย. มีไปจนถึง 13 ส.ค. 2560 กันเลยทีเดียว โดยร้านค้าช้อปปิ้งที่สำคัญก็จะอยู่ในเส้นทางถนนออร์ชาร์ด

(พ.ค.-ธ.ค.) ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน2คืน[บินเจ็ทสตาร์] 13,999.-

เจ็ทสตาร์แอร์เวย์ เจ็ทสตาร์แอร์เวย์ โค้ดทัวร์ SB-1

 • วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – GARDEN BY THE BAY– วัดเจ้าแม่กวนอิม – ย่าน Clarke Quay – มารีน่า เบย์ แซนด์ (-/L/D)
 • วันที่สอง นั่ง EXPRESS TRAIN เข้า Universal Studio (รวมค่าบัตร) – เที่ยวสวนสนุกเต็มวัน (B/-/-)
 • วันที่สาม ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/-/-)
เดือนมิถุนายน
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว
3K512

0930-1300

///

3K513

1910-2035

30 มิถุนายน – 2กรกฎาคม 13,999.- 3,700.- 5,900.-

อ่านโปรแกรม >>

(พ.ค.-ต.ค.) ทัวร์สิงคโปร์ 4วัน3คืน[บินไลออนแอร์] 13,999.-

ไลออนแอร์ ไลออนแอร์ โค้ดทัวร์ SB-2

 • วันแรก กรุงเทพฯ – Singapore (-/-/-) (-/L/D)
 • วันสอง CITY TOUR – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – วัดเจ้าแม่กวนอิม – GARDEN BY THE BAY – Orchard – ท่าเรือ CLARKE QUAY (B/L/D)
 • วันที่สาม เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-) Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + มารีน่า เบย์ แซนด์ ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT (B/-/-)
 • วันที่สี่ ไชน่าทาวน์ – เดินทางกลับ (B)
JUN-17
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
อิสระวันที่2
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล
TOUR FULL BOARD
SL104

1605-1930

SL101

1220-1350

2-5 JUN 2017 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
9-12 JUN 2017 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
16-19 JUN 2017 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
30 JUN-3 JUL 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-

อ่านโปรแกรม >>

(มิ.ย.) ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน2คืน[บินสิงคโปร์แอร์ไลน์] 28,999.-

สิงคโปร์แอร์ไลน์สิงคโปร์แอร์ไลน์ โค้ดทัวร์ SB-3

 • วันแรก (1) กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – มารีน่าเบย์แซนด์ – ล่องเรือ BUMBOAT (-/-/D)
 • วันที่สอง (2) UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) – ชมโชว์ WING OF TIME (B/-/D)
 • วันที่สาม (3) CITY TOUR –– Singapore Flyer – GARDEN BY THE BAY ( 1 dome ) – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด (B/L/-)
 • วันที่สี่ (4) วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – กรุงเทพฯ (B/L/-)
Jun-17
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ พักเดี่ยว
SQ973
0945-1315
SQ976
1600-1730
1-4 JUN 2017 28,999.- -8,500 8,900.-
8-11 JUN 2017 28,999.- -8,500 8,900.-
15-18 JUN 2017 28,999.- -8,500 8,900.-
22-25 JUN 2017 28,999.- -8,500 8,900.-
29 JUN-2 JUL 2017 28,999.- -8,500 8,900.-

อ่านโปรแกรม >>

(พ.ค.-ต.ค.) ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน2คืน[บินแอร์เอเชีย] 9,999.-

แอร์เอเชียแอร์เอเชีย โค้ดทัวร์ SB-5

 • วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน – วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ (-/L/D)
 • วันที่สอง เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-) Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (B/-/-)
 • วันที่สาม Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย – ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/-/-)
มิถุนายน 2560
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว
Option A

Free & Easy

อิสระ 1 วัน

Option B

FULL BOARD

เที่ยวครบตามรายการ

SL100
0815-1120
/////
SL105
2030-2130
2-4 มิถุนายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
3-5 มิถุนายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
9-11 มิถุนายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
10-12 มิถุนายน 60 9,999.- 11,999.- -2,700.-
16-18 มิถุนายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
17-19 มิถุนายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
30มิถุนายน-2กรกฎาคม 10,999.- 12,999.- -3,700.-

อ่านโปรแกรม >>

(พ.ค.-ธ.ค.) ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน2คืน[บินสิงคโปร์แอร์ไลน์] 14,555.-

สิงคโปร์แอร์ไลน์สิงคโปร์แอร์ไลน์ โค้ดทัวร์ SB-6

 • วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ (-/-/D)
 • วันที่สอง เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
  Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-)
  Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (B/-/-)
 • วันที่สาม ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน – Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/L/-)
Jun-17
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

FREEDAY

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

FULLBOARD

พักเดี่ยว
SQ973
0945-1315
SQ978
1845-2010
2-4 JUN 2017 15,555.- 17,555.- 4,900.-
9-11 JUN 2017 15,555.- 17,555.- 4,900.-
16-18 JUN 2017 15,555.- 17,555.- 4,900.-
23-25 JUN 2017 15,555.- 17,555.- 4,900.-
30 JUN-2 JUL 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.-

อ่านโปรแกรม >>

(มิ.ย.-ก.ย.) ทัวร์สิงคโปร์ 4วัน3คืน[บินสิงคโปร์แอร์ไลน์] 25,900.-

สิงคโปร์แอร์ไลน์ GT-13

 • กรุงเทพฯ – สนามบินซางฮี – GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ Bumboat – มารีน่าเบย์แซนส์ – พัก GRAND PACIFIC HOTEL
 • Universal Studio of Singapore (รวมบัตร U.S.S.)
 • อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง– ไชน่าทาวน์ – ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด – สนามบินซางฮี – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง
02-04, 03-05, 09-11, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26 มิถุนายน 2560
30 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2560

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 16,900.-
ราคาเด็ก พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 16,900.-
ราคาเด็ก พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 15,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,000.-
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หักออก ผู้ใหญ่ท่านละ 12,400.-

อ่านโปรแกรม >>

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย0904699695

รวมโปร ทัวร์โคตรถูก Line@ คลิ๊กที่นี่

[X] close