ทัวร์สิงคโปร์เดือนกันยายน 2560 มีส่วนลดแน่อน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0

ทัวร์สิงคโปร์กันยายน

อัพเดทรัว ๆ สำหรับโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ประจำเดือนกันยายน 2560 เหมาะสำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากไปทัวร์สิงคโปร์ในช่วงเดือนกันยายน 60 นี้ผมมีโปรแกรทัวร์สิงคโปร์หลากหลายโปรแกรมมาฝากเพื่อน ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน หรือจะเป็นทัวร์สิงคโปร์แบบ 4 วัน ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย ก็มีให้เลือกจองนะครับ

(พ.ค.-ธ.ค.) ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน2คืน[บินเจ็ทสตาร์] 13,999.-

เจ็ทสตาร์แอร์เวย์ เจ็ทสตาร์แอร์เวย์ โค้ดทัวร์ SB-1

 • วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – GARDEN BY THE BAY– วัดเจ้าแม่กวนอิม – ย่าน Clarke Quay – มารีน่า เบย์ แซนด์ (-/L/D)
 • วันที่สอง นั่ง EXPRESS TRAIN เข้า Universal Studio (รวมค่าบัตร) – เที่ยวสวนสนุกเต็มวัน (B/-/-)
 • วันที่สาม ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/-/-)
เดือนกันยายน
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว
3K512

0930-1300

///

3K513

1910-2035

22-24 กันยายน 17 13,999.- 3,700.- 5,900.-
29กันยายน –1ตุลาคม 13,999.-

อ่านโปรแกรม >>

(พ.ค.-ต.ค.) ทัวร์สิงคโปร์ 4วัน3คืน[บินไลออนแอร์] 13,999.-

ไลออนแอร์ ไลออนแอร์ โค้ดทัวร์ SB-2

 • วันแรก กรุงเทพฯ – Singapore (-/-/-) (-/L/D)
 • วันสอง CITY TOUR – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – วัดเจ้าแม่กวนอิม – GARDEN BY THE BAY – Orchard – ท่าเรือ CLARKE QUAY (B/L/D)
 • วันที่สาม เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-) Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + มารีน่า เบย์ แซนด์ ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT (B/-/-)
 • วันที่สี่ ไชน่าทาวน์ – เดินทางกลับ (B)
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
อิสระวันที่2
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล
TOUR FULL BOARD
SL104

1605-1930

SL101

1220-1350

1-4 SEP 2017 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
8-11 SEP 2017 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
15-18 SEP 2017 13,999.- 15,999.- -3,000. 5,900.-
22-25 SEP 2017 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
29 SEP-2 OCT 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-

อ่านโปรแกรม >>

(ก.ย.) ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน2คืน[บินสิงคโปร์แอร์ไลน์] 28,999.-

สิงคโปร์แอร์ไลน์สิงคโปร์แอร์ไลน์ โค้ดทัวร์ SB-3

 • วันแรก (1) กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – มารีน่าเบย์แซนด์ – ล่องเรือ BUMBOAT (-/-/D)
 • วันที่สอง (2) UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) – ชมโชว์ WING OF TIME (B/-/D)
 • วันที่สาม (3) CITY TOUR –– Singapore Flyer – GARDEN BY THE BAY ( 1 dome ) – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด (B/L/-)
 • วันที่สี่ (4) วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – กรุงเทพฯ (B/L/-)
Sep-17
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ พักเดี่ยว
SQ973
0945-1315
SQ976
1600-1730
1-3 SEP 2017 28,999.- -8,500 8,900.-
7-10 SEP 2017 28,999.- -8,500 8,900.-
15-18 SEP 2017 29,999.- -8,500 8,900.-
21-24 SEP 2017 28,999.- -8,500 8,900.-
28 SEP-1 OCT 2017 28,999.- -8,500 8,900.-

อ่านโปรแกรม >>

(พ.ค.-ต.ค.) ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน2คืน[บินแอร์เอเชีย] 9,999.-

แอร์เอเชียแอร์เอเชีย โค้ดทัวร์ SB-5

 • วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน – วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ (-/L/D)
 • วันที่สอง เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-) Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (B/-/-)
 • วันที่สาม Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย – ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/-/-)
กันยายน 2560
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว
Option A

Free & Easy

อิสระ 1 วัน

Option B

FULL BOARD

เที่ยวครบตามรายการ

SL100
0815-1120
/////
SL105
2030-2130
1-3 กันยายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
2-4 กันยายน 60 9,999.- 11,999.- -2,700.-
8-10 กันยายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
9-11 กันยายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
16-18 กันยายน 60

(Formula1)

11,999.- 13,999.- -3,700.-
22-24 กันยายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
23-25 กันยายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
29กันยายน-1ตุลาคม 10,999.- 12,999.- -3,700.-
30กันยายน-2ตุลาคม 10,999.- 12,999.- -3,700.-

อ่านโปรแกรม >>

(พ.ค.-ธ.ค.) ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน2คืน[บินสิงคโปร์แอร์ไลน์] 14,555.-

สิงคโปร์แอร์ไลน์สิงคโปร์แอร์ไลน์ โค้ดทัวร์ SB-6

 • วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ (-/-/D)
 • วันที่สอง เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
  Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-)
  Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (B/-/-)
 • วันที่สาม ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน – Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/L/-)
Sep-17
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

FREEDAY

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

FULLBOARD

พักเดี่ยว
SQ973
0945-1315
SQ978
1845-2010
1-3 SEP 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.-
8-10 SEP 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.-
15-17 SEP 2017

(Singapore Grand prix 2017)

 

16,555.-

18,555.-  

6,900.-

22-24 SEP 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.-
29 SEP-1 OCT 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.-

อ่านโปรแกรม >>

(ก.ค.-ต.ค.) ทัวร์เชียงใหม่ – สิงคโปร์ 3วัน2คืน[บินซิลค์แอร์] 22,999.-

ซิลค์แอร์สิงคโปร์แอร์ไลน์ GT-12

 • ชมโรงแรมสุดหรู มารีนาเบย์แซนส์ ศูนย์รวมร้านค้าแบรนด์เนม และ คาสิโนสุดอลังการ
 • ล่องเรือบั้มโบ๊ท (รวมค่าล่องเรือ) ชมแม่น้ำสิงคโปร์ สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์
 • ชมสวนสุดอลังการของสิงคโปร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวมค่าเข้า Flower Dome & Cloud Forest)
 • สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)
 • ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออน หรือ สิงโตพ่นน้ำ สัญลักษณ์ของสิงคโปร์
 • สัมผัสวิถีชีวิตของชาวจีนย่านไชน่าทาวน์ ชมพระเขี้ยวแก้ว
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อ“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์
 • พักโรงแรมย่าน ออชาร์ด แหล่งช้อปปิ้ง
กำหนดการเดินทาง ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่ 8 – 10 ก.ค. 60 22,900 21,900 21,900 4,900
วันที่ 12 – 14 ส.ค. 60
วันที่ 21 – 23 ต.ค. 60

อ่านโปรแกรม >>

(มิ.ย.-ก.ย.) ทัวร์สิงคโปร์ 4วัน3คืน[บินสิงคโปร์แอร์ไลน์] 16,900.-

สิงคโปร์แอร์ไลน์ GT-13

 • กรุงเทพฯ – สนามบินซางฮี – GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ Bumboat – มารีน่าเบย์แซนส์ – พัก GRAND PACIFIC HOTEL
 • Universal Studio of Singapore (รวมบัตร U.S.S.)
 • อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง– ไชน่าทาวน์ – ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด – สนามบินซางฮี – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง
กันยายน : 1-3, 8-10, 9-11 กันยายน 2560, 29 กันยายน –1 ตุลาคม 2560

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 16,900.-
ราคาเด็ก พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 16,900.-
ราคาเด็ก พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 15,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,000.-
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หักออก ผู้ใหญ่ท่านละ 12,400.-

อ่านโปรแกรม >>

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย0904699695

รวมโปร ทัวร์โคตรถูก Line@ คลิ๊กที่นี่

[X] close