แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 2018 (2561)

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0

อัพเดทแพคเกจฮ่องกงกันหน่อย มาแล้วจ้าแพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3วัน2คืน มาพร้อมโรงแรมให้เลือกกันแบบจุใจเลยครับรักโรงแรมไหนชอบโรงแรมในที่ฮ่องกงเพื่อน ๆ สามารถเช็คราคาได้เลยเป็นแพคเกจช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2561 กันเลยทีเดียว เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าโปรแกรมไปไหนกันบ้างจ้า แพคเกจนี้เหมาะสำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการไปชอปปิ้งไม่เน้นเที่ยวมาก ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฮ่องกงมีเทศกาลฮ่องกงลดทั้งเกาะอีกด้วย

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง

เหิรฟ้าสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน
• แนะนำ-สายการบินที่บินไปถึงสนามบินฮ่องกง อาทิเช่น : TG, CX, FD, HX, EK, UL เป็นต้น
ถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกาะลันเตา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จุดนัดพบประตูทางออก นำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนสำหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดของโลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระตามอัธยาศัย โรงแรมที่พัก MK Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ วิคตอเรียพอย ช้อปปิ้งร้านจิวเวอรี่ สมุนไพรจีน

โดยรถจะมารับท่านที่หน้าโรงแรมตามเวลานัดหมาย โดยจะพาท่านไปเที่ยวตามโปรแกรมซิติี้ทัวร์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิมที่หาดรีพลัสเบย์ ขึ้นไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่จุดชมวิววิคตอเรียพอย จากนั้นพาท่านแวะซื้อของมงคลจี้กังหัน ที่ร้าน Jewellery Factory Jade Shop และยาสมุนไพรจีน เป็นที่ระลึกจากนั้นพาท่านมาชอปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ยซึ่งเป็นย่านชอปปิ้งแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของเกาะเกาลูน ซึ่งท่านสามารถเดินช้อปปิ้งได้ทั้งวันตกเย็นเพื่อน ๆ ก็สามารถเดินมาชมการแสดงแสงสีเสียงที่เอเวอร์นิวออฟสตาร์ได้ Symphony of Light พร้อมทั้งหาอะไรอร่อย ๆ ทานได้ที่นี่

วันที่ 3 ฮ่อกง – กรุงเทพฯ

อิสระกับการช้อปปิ้งกันอย่างจุใจบนถนนนาธาน ห้าง Ocean Terminal แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำที่มีชื่อเสียง จากทั่วทุกมุมโลกอาทิMARK&SPENSOR,GIORDANO,BOSSINI ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000 เป็นต้น และซื้อของฝากคุณหนูที่ TOY’S US ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางไปสนามบินฮ่องกง เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ …. โดยสวัสดิภาพ โดยรถโค้ช Shuttle Bus

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย 0904699695

รวมโปร ทัวร์โคตรถูก Line@ คลิ๊กที่นี่

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0
[X] close