มารีน่าเบย์ (Marina Bay) สิงคโปร์

บอกเพื่อน

มารีน่าเบย์

ถือเป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยว การเงินและ ทางวัฒนธรรมของสิงคโปร์ ที่สำคัญของสิงคโปร์ที่นี่มีสถานที่สำคัญ ๆ มากมายอาทิ Suntc city, The Esplanade และที่นี่ยังมีโรงแรมเก่าแก่ อย่าง The Fullerton ที่มารีน่าเบย์ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยอีกจุดหนึ่งของสิงคโปร์ เป็นที่ต้้งของสัญลักษณ์สิงคโปร์ริมอ่าว เมอร์ไลน์ออน เจ้าสิงโตมีหางเป็นปลา ซึ่งตั้งพ่นน้ำอยู่ริมอ่าวเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวสิงคโปร์ทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหากนักท่องเที่ยวไม่ได้มาถ่ายรูปที่นี่ก็แสดงว่ายังมาไม่ถึงสิงคโปร์ ที่นี้ยังมี The Esplanade Park ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวสิงคโปร์อีกแหล่งซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับตึกหนามทุเรียนที่กลายเป็นสัญลักษณ์ที่อ่าวมารีน่าเบย์ แลที่นี่ยังได้รับการสร้างต่อเติมไปเรื่อย ๆ คาดว่าที่มารีน่าเบย์จะเสร็จสมบูรณ์อาจจะใช้เวลาถึง 25 ปี พูดถึงมาริน่าเบย์ ในสมัยก่อนเป็นอ่าวเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของตัวเมืองสิงคโปร์ อ่าวมารีน่าเบย์เชื่อมต่อกับทะเล โดยมีสะพานของถนนไฮเวย์สาย East Coast Park ทางเหนือสุดของมารีน่าเบย์ คือห้างสรรพสินค้าดัง ศูนย์การประชุม และยังมี ที่เดินช้อปปิ้งอย่าง CityLink Mall เดินมาถึง The Esplanade เป็นโรงละครและสถานที่แสดงคอนเสิร์ตริมอ่าว เลยมาทางใต้ก็จะพบกับเมอร์ไลออน (Merlion) เจ้าสิงโตพ่นน้ำตัวใหญ่สัญลักษณ์ของสิงคโปร์ และเลยมาอีกหน่อยก็จะมีท่าเรือคลิฟฟอร์ด ราฟเฟิลส์เพลส มารีน่าเบย์ในสมัยก่อนมีขนาดใหญ่กว่าปัจจุบันแต่ปัจจุบันถูกถมเพื่อเพิ่มเติมพื้นที่ในการสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงาม

FB Messenger Click

Hot line0956539645

Line@ Click


[X] close