ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5วัน[บินเวียดเจ็ท] 19,900.-

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0

โปรแกรมเดินทาง

วันเดินทาง : 19-23 ตุลาคม 60

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ – นครโฮจิมินห์ -โบสถ์นอร์ทเทรอดาม –ที่ทำการไปรษณีย์ – ตลาดเบนถัน – ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน-โฮจิมินห์
วันที่สองของการ : ฟานเทียด – Sand Dune-Fairly Stream – ทะเลทรายมุยเน่ – มุยเน่
วันที่สามของการเดินทาง : มุยเน่ -ดาลัด – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดติ๊กลาม – พระราชวังตากอากาศ – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ดาลัด
วันที่สี่ของการเดินทาง : ดาลัด-บินภายใน- นครโฮจิมินห์ ––อุโมงค์กู๋จี- –ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ -โฮจิมินห์
วันที่ห้าของการเดินทาง : นครโฮจิมินห์–กรุงเทพ
อ่านโปรแกรมเต็มได้ที่นี่ >>

วันที่เดินทาง

กำหนดการเดินทาง ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ตุลาคม  : 19-23  ตุลาคม  60 19,900.- 19,900.- 19,900.- 5,500.-
อ่านโปรแกรมเต็มได้ที่นี่ >>

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย0904699695

รวมโปร ทัวร์โคตรถูก Line@ คลิ๊กที่นี่

[X] close