(ก.ย.-ต.ค.) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน[บินนกแอร์] 12,900.-

บอกเพื่อน

โปรแกรมเดินทาง

วันเดินทาง : 19-23 ตุลาคม 60

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ – ฮานอย –วิหารวรรณกรรม- ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน -ฮาลอง
วันที่สองของการ : ฮาลอง + ล่องเรืออ่าวฮาลอง+ถ้ำนางฟ้า –นิงห์บิงห์
วันที่สามของการเดินทาง : นิงห์บิงห์-ล่องเรือฮาลองบก+ถ้ำตำก๊อก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง๊อกเซิน-การแสดงโชวร์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย
วันที่สี่ของการเดินทาง : ฮานอย-สุสานลุงโฮ- วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย- กรุงเทพฯ (อาหารกลางวัน ที่ BUFFET SEN )
อ่านโปรแกรมเต็มได้ที่นี่ >>

วันที่เดินทาง

กำหนดการเดินทาง ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

มิถุนายน : 23-26 มิถุนายน 60 // 30 มิถุนายน- 03 กรกฎาคม 60 12,900.- 12900.- 12900.- 3,500.-
กรกฎาคม :  7-10,14-17,21-24,28-31 กรกฎาคม 60 12,900.- 12900.- 12900.- 3,500.-
กรกฎาคม :  28-31 กรกฎาคม 60 14,900.- 14900.- 14900.- 3,500.-
สิงหาคม :  04-07,18-21,25-28  สิงหาคม 60 12,900.- 12900.- 12900.- 3,500.-
สิงหาคม :  11-14 สิงหาคม 60 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.-
กันยายน :  01-04,08-11,15-18,22-25 กันยายน 60 12,900.- 12900.- 12900.- 3,500.-
ตุลาคม :  13-16 ตุลาคม 60 12,900.- 12900.- 12900.- 3,500.-
ตุลาคม :  20-23  ตุลาคม 60 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.-
ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หักออก ท่านละ 3,000.- // ราคาเด็กทารก INFANT   (ไม่มีค่าใช้จ่าย ต้องเอาสูติบัตรตัวจริงไปแสดงตัวเท่านั้นนะ)

FB Messenger Click

Hot line0956539645

Line@ Click


[X] close