ทัวร์เวียดนามวันปิยมหาราช 2560 มีส่วนลดแน่นอน

บอกเพื่อน

อัพเดททัวร์เวียดนามวัันปิยมหาราช 2560 กันสักหน่อยสำหรับปี 60 นี้ วันปิยะตรงกับวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 ทำให้เราได้หยุดยาว ๆ กัน 3 วัน เหมาะมาก ๆ ที่จะไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามโดยไม่ต้องลาเพิ่มเพราะประเทศเวียดนามนั้น 3 วันก็สามารถเที่ยวไฮไลท์ได้ครบแล้ว ซึ่งก็มีหลากหลายโปรแกรมทัวร์เวียดนามให้เพื่อน ๆ ได้เลือกกันไม่ว่าจะเป็น ทัวร์เวียดนามเหนือ, ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์เวียดนามใต้, ผมมีตัวอย่างโปรแกรมทัวร์เวียดนามวันปิยะ 3 วัน 2 คืน มาฝากเพื่อน ๆ เราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับ

  • วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
  • วันที่สอง สะพานหวาย(TAVAN VILLAGE)-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย
  • วันที่สาม ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
  • วันที่สี่ ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

(19-23ต.ค.) ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5วัน[บินเวียดเจ็ท] 19,900.-

บินเวียดนเจ็ท โค้ดทัวร์ GT-13

กำหนดการเดินทาง ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ตุลาคม : 19-23 ตุลาคม 60 19,900.- 19,900.- 19,900.- 5,500.-
ราคาเด็กทารก INFANT 3,000 บาท
อ่านโปรแกรมเต็มได้ที่นี่ >>

(ต.ค.) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน[บินนกแอร์] 12,900.-
บินเวียดเจ็ท บินนกแอร์ โค้ดทัวร์ GT-14

กำหนดการเดินทาง ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ตุลาคม : 13-16 ตุลาคม 60 12,900.- 12900.- 12900.- 3,500.-
ตุลาคม : 20-23 ตุลาคม 60 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.-
ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หักออก ท่านละ 3,000.- // ราคาเด็กทารก INFANT (ไม่มีค่าใช้จ่าย ต้องเอาสูติบัตรตัวจริงไปแสดงตัวเท่านั้นนะ)
อ่านโปรแกรมเต็มได้ที่นี่ >>
โปรแกรมทัวร์เวียดนาม วันปิยะ 2560 โค้ดทัวร์ สายการบิน โปรแกรมเต็ม
(วันปิยะ) ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ซิตี้ ทะเลทรายมุ่ยเน่ 4วัน[บินนกแอร์] 11,900.- BI-31
(วันปิยะ) ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ซิตี้ ทะเลทรายมุ่ยเน่ 4วัน[บินแอร์เอเชีย] 11,900.- BI-32
(วันปิยะ) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง 3วัน[บินนกแอร์] 9,900.- BI-33
(วันปิยะ) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4วัน[บินนกแอร์] 11,900.- BI-36
(วันปิยะ) ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน[บินแอร์เอเชีย] 11,900.- BI-42

FB Messenger Click

Hot line0956539645

Line@ Click


[X] close